Trädgårdsvolontär

Trädgårdsvolontär

Du som har ”gröna fingar” och intresse av trädgårdsodling kan inspirera andra att odla mat nära sina hus. Att en vit person kommer och ”beundrar” arbetet betyder mycket!

En viktig del i ditt volontärarbete blir att besöka trädgårdar som redan är igång. Du får vara med och skapa goda odlingsmiljöer för olika sorters växter – fast det gäller att vara uppfinningsrik eftersom det inte finns några trädgårdsaffärer!

Aska från matlagningen tillför mineraler i jorden ....

... och gräsklipp till marktäckning går att fixa med machetes istället för gräsklippare ...

Det går att göra mycket av lokalt material. Människornas nyfikenhet ger inspiration till enkla lösningar.

Du kan också ge praktiska råd, t.ex. att morötter måste gallras om det ska bli skörd.

Du kan visa hur man skyddar jorden från uttorkning genom täckodling ...

... hur man ger småplantor en bra start genom att så i plastpåsar först, och sedan plantera ut ...

... och hur man skydar de nysådda plantorna mot skyfall och gassande sol genom att använda täckväv.

Som volontär kan du uppmuntra folk att samla in lokala fröer och plantera, men du kan också köpa fröer på markanden och lära dem att odla nya saker.

Vissa kvinnor i byarna kan konsten att tillverka krukor av lera. Den kunskapen skulle gå att använda inom trädgårdsodlingen!

Med krossat tegel täckt av tyg eller tidningar i botten, och en flaska som påfyllnadsrör, skapar man en självvattnande kruka!

Ett antal självvattnande krukor på husets balkong kan rymma både grönsaker och vackra blommor.

När du är ute och besöker trädgårdar i olika byar, kan du fråga om du får ta sticklingar från en plats – och sedan plantera dem på en annan plats.

På detta sätt kan du på några veckor vara med och skapa förutsättningar för fattiga människor att få inkomster och bättre livsvillkor, på sätt som de själva kan fortsätta att utveckla.

Som volontär kommer du att få följa med ut till olika byar för undervisning.

Om du vill och törs får du gärna också undervisa. Människorna kommer att lyssna intresserat, särskilt om du visar vad du menar genom praktisk handling.

I huset där du bor kan du också undervisa. Ta med dig böcker som handlar om trädgårdsodling, även om de är på svenska går det att lära sig mycket av bilderna.

Efter hand som tiden går börjar du bli nyfiken att se och uppleva mer än bara köksträdgårdar och livet i familjen där du bor.

Ekologisk trädgårdsodling i Afrika

Bg 543-2539, Swish 1230 24 4426